Projecten

Afgerond

Signaleren onderdiagnose ADHD bij volwassenen
Status: Afgerond, Deelnemers: Antes
ADHD komt voor bij 3-5% van de kinderen, volwassenen en ouderen. In de psychiatrie is de prevalentie veel hoger: ADHD komt voor bij 25% van de verslaa...
 
 

Lopend

Toepassen agressie-model in de kliniek
Status: Lopend, Deelnemers: Antes
Dit is een vervolg op het project 'Risico-inschatting agressie obv tekst'. Bij dit project is een risicomodel gebouwd om de kans op agressie i...
 
 

Afgerond

Effect van ECT-behandeling op HDRS-scoreprofiel; relatie energiesetting ~ insultduur
Status: Afgerond, Deelnemers: UMC Utrecht
Bij elektroconvulsietherapie  (ECT), ook vaak elektroshocktherapie genoemd, wordt met kleine stroomstoten een epileptische aanval in de hersenen op...
 
 
Risico-inschatting agressie obv tekst
Status: Afgerond, Deelnemers: UMC Utrecht
Agressie, zowel verbale als fysieke komt veel voor, in deze instelling zijn er honderden meldingen per jaar. Het heeft impact op patiënt zelf maar oo...
 
 
Het de-identificeren van vrije teksten met DEDUCE
Status: Afgerond, Deelnemers: UMC Utrecht
Data van psychiatrisch patiënten zijn zeer persoonlijk en sensitief. Voor het de-identificeren van vrije teksten in het Nederlands waren nog geen too...
 
 

Lopend

Verschil effect van ECT-behandeling op patiëntkenmerken; vergelijking klinisch ~ poliklinische behandeling
Status: Lopend, Deelnemers: St Antonius ziekenhuis
Bij elektroconvulsietherapie (ECT), ook vaak elektroshocktherapie genoemd, wordt met kleine stroomstoten een epileptische aanval in de hersenen opgew...
 
 
Doorlooptijd opgenomen patiënten in de dienst
Status: Lopend, Deelnemers: St Antonius ziekenhuis
In dit project kijken we naar de doorlooptijd van transferorders buiten kantooruren van de SEH en somatische afdelingen naar de psychiatrische afdelin...
 
 
Inrichten zorgpad depressie
Status: Lopend, Deelnemers: St. Antonius Ziekenhuis
Om zowel de zorg als de dataverzameling rondom patiënten met een depressie te verbeteren, starten we met het inrichten van een zorgpad depressie.Dit ...
 
 

Afgerond

Dashboardontwikkeling voor afdeling
Status: Afgerond, Deelnemers: UMC Utrecht
Voor de afdeling is een shiny R dashboard gericht met bedrijfsinformatie (bedbezetting, aantal intakes, wachttijden). Het dashboard wordt gebruikt en ...
 
 

Lopend

Voorspellen opnameduur
Status: Lopend, Deelnemers: GGZ Eindhoven
De zorgmanagers van GGzE hebben onlangs sturingsparameters geïnventariseerd die de kostprijs van de cliëntenpopulatie bepalen. De opnameduur is hier...
 
 
1 | 2 Volgende
Totaal 13 resultaten gevonden

 

 


COVIDA: zorgverbetering in de GGZ door toegepaste big data analytics.

Privacyverklaring

Mede mogelijk gemaakt door:

 ©2020 COVIDA