Projecten

Lopend

Toepassen agressie-model in de kliniek
Status: Lopend, Deelnemers: Antes
Dit is een vervolg op het project 'Risico-inschatting agressie obv tekst'. Bij dit project is een risicomodel gebouwd om de kans op agressie i...
 
 
Verschil effect van ECT-behandeling op patiëntkenmerken; vergelijking klinisch ~ poliklinische behandeling
Status: Lopend, Deelnemers: St Antonius ziekenhuis
Bij elektroconvulsietherapie (ECT), ook vaak elektroshocktherapie genoemd, wordt met kleine stroomstoten een epileptische aanval in de hersenen opgew...
 
 
Doorlooptijd opgenomen patiënten in de dienst
Status: Lopend, Deelnemers: St Antonius ziekenhuis
In dit project kijken we naar de doorlooptijd van transferorders buiten kantooruren van de SEH en somatische afdelingen naar de psychiatrische afdelin...
 
 
Voorspellen opnameduur
Status: Lopend, Deelnemers: GGZ Eindhoven
De zorgmanagers van GGzE hebben onlangs sturingsparameters geïnventariseerd die de kostprijs van de cliëntenpopulatie bepalen. De opnameduur is hier...
 
 
Agressievoorspelling op de afdeling
Status: Lopend, Deelnemers: GGZ Eindhoven
In het UMCU is een model ontwikkeld om het risico op agressie op de psychiatrische afdeling in te schatten. ANTES heeft dit model nadien gereproduceer...
 
 
Pilot onderzoek met Empatica smartwatch op de kinderafdeling
Status: Lopend, Deelnemers: UMC Utrecht
Op de kinderafdeling psychiatrie bekijken we of de Empatica smartwatch een rol kan spelen in het vroegtijdig detecteren van momenten van agressie. De ...
 
 
Voorspellen van BOPZ-opnames
Status: Lopend, Deelnemers: Antes
Dwangopnames hebben een grote impact op patiënten. Het is belangrijk om dwangopnames te voorkomen. In dit project onderzoeken we of het op basis van ...
 
 
Inrichten zorgpad depressie
Status: Lopend, Deelnemers: St. Antonius Ziekenhuis
Om zowel de zorg als de dataverzameling rondom patiënten met een depressie te verbeteren, starten we met het inrichten van een zorgpad depressie.Dit ...
 
 

Afgerond

Signaleren onderdiagnose ADHD bij volwassenen
Status: Afgerond, Deelnemers: Antes
ADHD komt voor bij 3-5% van de kinderen, volwassenen en ouderen. In de psychiatrie is de prevalentie veel hoger: ADHD komt voor bij 25% van de verslaa...
 
 
Effect van ECT-behandeling op HDRS-scoreprofiel; relatie energiesetting ~ insultduur
Status: Afgerond, Deelnemers: UMC Utrecht
Bij elektroconvulsietherapie  (ECT), ook vaak elektroshocktherapie genoemd, wordt met kleine stroomstoten een epileptische aanval in de hersenen op...
 
 

 

 


COVIDA: zorgverbetering in de GGZ door toegepaste big data analytics.

Privacyverklaring

Mede mogelijk gemaakt door:

 ©2021 COVIDA