Ons doel

Door actuele kennis direct in de praktijk in te zetten, kunnen we de psychiatrie 'op maat' maken. Hiervoor moeten we de manier waarop we nieuwe kennis ontwikkelen veranderen.
 
Impliciete kennis expliciet maken
Bij de diagnostiek en behandeling van psychiatrische patiënten gebruiken behandelaren de kennis uit hun opleiding, bij- en nascholingen en uit richtlijnen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Deze kennis is waardevol, maar het duurt lang voordat de kennis die op deze manier ontwikkeld wordt in de praktijk kan worden toegepast. Het ontbreekt aan een manier om kennis te ontwikkelen uit de actuele praktijk van alledag, waarbij zowel de ervaring van de behandelaar als de informatie van iedere nieuwe patiënt bijdragen aan kennis die voor iedereen van belang kan zijn.
 
Real time kennisvernieuwing
We gebruiken binnen COVIDA een nieuwe manier van kennisontwikkeling, waarbij we in korte cycli ‘big data analytics’ toepassen. Hierdoor ontstaat nieuwe kennis uit real-time, real-life patiëntendata, die direct in de praktijk kan worden ingezet, en waarmee we professionals en patiënten bij dagelijkse beslissingen kunnen ondersteunen. 
Deze manier van leren heeft een aantal grote voordelen:
  • De beschikbare kennis wordt continu vernieuwd,
  • de ervaring van professionals wordt (her)bruikbaar,
  • de generaliseerbaarheid naar de praktijk is groter, omdat er geen selectie van patiënten plaatsvindt.
 
Zo ontstaat een innovatieve datagedreven organisatie die voortdurend leert van iedere nieuwe patiënt en ontwikkeling
 
Doorontwikkelen en opschalen
Het COVIDA-consortium onderzoekt in de praktijk hoe we deze werkwijze kunnen doorontwikkelen en opschalen. Hiervoor is een “COmpute VIsits DAta”-model ontwikkeld, waarin we onderzoeken hoe het proces van gedistribueerde kennisontwikkeling (onderzoek op verschillende locaties) het beste kan verlopen. Hierbij blijft de beschikbare zorgdata in de instelling en wordt ter plekke gewerkt met de modellen die in een van de andere instellingen zijn ontwikkeld.
 

 


 


COVIDA: zorgverbetering in de GGZ door toegepaste big data analytics.

Privacyverklaring

Mede mogelijk gemaakt door:

 ©2020 COVIDA