Wat we doen

Wij hergebruiken data om de zorg voor psychiatrische patiënten te verbeteren.   
            
Actief leren van gecombineerde data
Psychiatrische stoornissen zijn complex en veranderlijk. We willen beter begrijpen waarom iemand psychische klachten krijgt en wat kan helpen om weer te herstellen. 
We denken dat de combinatie van verschillende soorten data uit meerdere bronnen een belangrijke nieuwe manier is om de kennis over psychiatrische ziekten en behandelingen te vergroten. Wat kunnen we leren als we bijvoorbeeld ervaringsverhalen, zorgdata en fysiologische data zoals hartslag en beweging met elkaar combineren en in samenhang met elkaar onderzoeken?
 
Hoe doen we dat?
In COVIDA werken verschillende GGZ-instellingen en technische universiteiten samen om een toegepaste “big data analytics approach” binnen de GGZ te ontwikkelen. We willen hiermee op een directe manier de zorg aan mensen met een psychiatrische stoornis verbeteren.
Iedere aangesloten GGZ-instelling beantwoordt concrete vragen van de psychiatrische afdeling met behulp van data-analyse. De resultaten en gevolgde werkwijze worden met de andere instellingen gedeeld. Een uitgevoerde analyse of een ontwikkeld model kan daarna in een andere instelling herhaald en mogelijk verbeterd worden. Belangrijk hierbij is, dat de zorgdata niet de instelling verlaat, maar dat de methodes en modellen tussen de instellingen worden uitgewisseld.
Zo leren we van elkaars ervaringen, wisselen we best practices uit en versterken we elkaars resultaten. Gezamenlijk komen we sneller tot nieuwe kennis die in de dagelijkse praktijk ingezet kan worden, en leren we hoe we dit het beste kunnen doen.

Patiënt privacy
De WGBO verplicht zorginstellingen om de kwaliteit van zorg te evalueren en waar mogelijk te verbeteren. Hiervoor mogen patiëntgegevens worden gebruikt. Om de privacy van patiënten te beschermen wordt de data eerst gepseudonimiseerd om de kans op herleiding te minimaliseren. Ook de vrije teksten, zoals verpleegkundige verslagen of consultverslagen, worden voorbewerkt: alle gegevens die persoonspecifiek zijn (namen van personen en instellingen, geografische gegevens  etc.) worden onherkenbaar gemaakt. We hebben hiervoor een open source applicatie voor het Nederlands taalgebied ontwikkeld (Deduce). Na deze voorbewerkingen is de data gereed voor zorgverbeteringsdoelen.
Daarnaast houden alle hubs de data in de eigen instelling; we wisselen onderling geen data uit. Met deze maatregelen minimaliseren we de kans dat onbevoegden de data te zien krijgen en dat individuele patiënten kunnen worden herkend.
 

 


 


COVIDA: zorgverbetering in de GGZ door toegepaste big data analytics.

Privacyverklaring

Mede mogelijk gemaakt door:

 ©2020 COVIDA