Effect van ECT-behandeling op HDRS-scoreprofiel; relatie energiesetting ~ insultduur

Deelnemers: UMC Utrecht
Status: Afgerond
 
Samenvatting
Bij elektroconvulsietherapie  (ECT), ook vaak elektroshocktherapie genoemd, wordt met kleine stroomstoten een epileptische aanval in de hersenen opgewekt. ECT wordt vooral toegepast bij mensen met een ernstige depressie, die onvoldoende baat hebben bij een behandeling met antidepressiva. 

We hebben het effect van ECT op iets meer dan 100 patiënten met verschillende scoreprofielen op de HDRS onderzocht. Patiënten met een ernstige depressie met slaapklachten reageren beter op ECT dan patiënten bij wie de slaap- of angstklachten op de voorgrond staan.

Ook is de relatie tussen energiesetting en insultduur onderzocht. Naarmate de energiesetting van de voorgaande sessie hoger is, neemt de insultduur toe met kleinere verhogingen van de energiesetting.


Meer weten:         psydata@umcutrecht.nl

 
Volgend project >>
 
Terug naar overzicht

 


 


COVIDA: zorgverbetering in de GGZ door toegepaste big data analytics.

Privacyverklaring

Mede mogelijk gemaakt door:

 ©2021 COVIDA